Władze UPUM

 

Uchwałą IV Krajowego Zjazdu Delegatów

Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

18 kwietnia 2015 roku we Wrocławiu

zostały powołane władze UPUM w następującym składzie:

 

Rada Regencyjna

Regent UPUM

Aleksander PODOLSKI

Wiceregent

Wacław NOWAK

Wiceregent

Mieczysław Stanisław STRUŚ

Skarbnik

Adam KAJKOWSKI

Sekretarz

Julita Józefa PODOLSKA

Członek rzecznik prasowy

Jan Stanisław JEŻ

Członek

Barbara Maria MADEJCZYK

Członek

Jolanta CIEŚLA-ZAGÓRSKA

Członek

Michał Mirosław DASZCZYSZAK

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Jan SZYMCZAK

Sekretarz

Mieczysław PERLAK

Członek

Tadeusz WABISZCZEWICZ

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Zbigniew Zygmunt PIETRASZEK

Sekretarz

Sylwia Barbara GRACZYK

Członek

Paweł Antoni MADEJCZYK

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz