INSYGNIA UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH ICH RODZAJE, NADA WANIE I UŻYTKOWANIE

 1. Insygnia organizacyjne.
 2. Insygnia urzędowe.
 3. Insygnia honorowe.

Insygnia UPUM dzielą się na trzy grupy:
Insygnia organizacyjne stanowią:

 1. Sztandar UPUM.
 2. Herb UPUM.
 3. Pieczęcie wszystkich szczebli organizacyjnych UPUM.
 4. Odznaka organizacyjna (miniatura do klapy marynarki).
 5. Papier firmowy z herbami na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Wygląd, rozmiary, kolorystykę oraz stosowanie insygniów organizacyjnych określa uchwała Rady Regencyjnej UPUM.
Insygnia urzędowe stanowią ozdobne łańcuchy na szyję:

 1. Regenta UPUM.
 2. V-ce Regentów UPUM.
 3. Nestora Konwentu Szlachty i Arystokracji.
 4. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Księcia Ziemskiego.

Insygnia urzędowe zakupują stosowne instytucje, ogniwa i komórki organizacyjne. Stanowią one ich własność. Przechodzą na kolejne władze z wyboru i urzędników. Insygnia urzędowe nosi się podczas ceremonii organizacyjnych lub w publicznych wystąpieniach jeśli występuje się w gali odznaczeń.

Insygnia honorowe stanowią:

 1. Krzyż Rycerski UPUM występujący w trzech klasach:
  1. Krzyż Rycerski I klasy (zloty z gwiazdą orderową).
  2. Krzyż Rycerski II klasy (srebrny z gwiazdą orderową).
  3. Krzyż Rycerski III klasy (brązowy).
 2. Krzyż Monarchii I Klasy.
 3. Krzyż Monarchii II Klasy.
 4. Krzyż Regencji (odznaczenie jednostopniowe).
 5. Krzyż 3 Maja (odznaczenie jednostopniowe).
 6. Krzyż Zasługi UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 7. Medal lO-lecia UPUM (pamiątkowy).

 


 

GODŁO
UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH*

Idea godła nawiązuje do czasów unii polsko-litewskiej łączącej trzy narody: Polaków, Litwinów i Rusinów, a współcześnie do integracji społeczeństwa w celu wprowadzenia monarchii konstytucyjnej w Polsce pod hasłem: PRO FIDE, REGE ET LEGE (za wiarę, króla i prawo). Barwami Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych są kolory: czerwony, biały
i niebieski.

W kartuszu pole czerwone, a na nim srebrny orzeł Piastów, symbolizuje króla
i monarchię; białe pole ze złotym krzyżem rycerskim – wiarę; w polu niebieskim
litera R (Regencja) – prawo. Miecz Chrobrego skrzyżowany z berłem królewskim. Godło zwieńcza złota królewska korona ze złotym krzyżem wysadzana rubinami, szmaragdami
i perłami.

_________________
*Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy 14 czerwca 2007 r. (Sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 17,18/07) godło UPUM zostało wpisane do księgi ewidencji partii politycznych pod poz. 136


 


 

SZTANDAR
UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

Wg. projektu Aleksandra Podolskiego


 

Hymn
Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Słowa: Aleksander Podolski h. Grzymała
Muzyka: Marian Michał Waśkiewicz h. Własny

Siostry i bracia Unici,

Nadszedł Monarchii czas.

Naszych praojców testament

Wzywa do czynu nas.

Refren: Połączmy myśli i serca,

Zbudujmy wspólny dom.

Wiara – Monarchia – Ojczyzna

Naszym przesłaniem są.

Zbudźmy się wreszcie z letargu,

Niech wszędzie brzmi nasz głos.

Siłą tradycji wykujmy

Ojczyzny dobry los.

Refren: Połączmy myśli i serca …

Niech cnota, prawda i piękno

Zawsze prowadzą nas.

Wspólną ideą złączeni

Koronie dajmy blask.

Refren: Połączmy myśli i serca …

Siostry i bracia Unici,

Nadszedł Monarchii czas.

Naszych praojców testament

Wzywa do czynu nas.

 

 


 

INSYGNIA CEREMONIALNE
UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH


 

INSYGNIA REGENTA
UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH


 

CERTYFIKAT


 

WZÓR DYPLOMU SZLACHECKIEGO


Zapisz

Poprawiony (sobota, 07 stycznia 2017 22:52)