Spis treści
Insygnia
Godło UPUM
Sztandar UPUM
Hymn UPUM
Insygnia ceremonialne UPUM
Insygnia Regenta UPUM
Certyfikat
Wzór Dyplomu Szlacheckiego
Wszystkie strony

INSYGNIA UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH ICH RODZAJE, NADA WANIE I UŻYTKOWANIE

 1. Insygnia organizacyjne.
 2. Insygnia urzędowe.
 3. Insygnia honorowe.

Insygnia UPUM dzielą się na trzy grupy:
Insygnia organizacyjne stanowią:

 1. Sztandar UPUM.
 2. Herb UPUM.
 3. Pieczęcie wszystkich szczebli organizacyjnych UPUM.
 4. Odznaka organizacyjna (miniatura do klapy marynarki).
 5. Papier firmowy z herbami na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Wygląd, rozmiary, kolorystykę oraz stosowanie insygniów organizacyjnych określa uchwała Rady Regencyjnej UPUM.
Insygnia urzędowe stanowią ozdobne łańcuchy na szyję:

 1. Regenta UPUM.
 2. V-ce Regentów UPUM.
 3. Nestora Konwentu Szlachty i Arystokracji.
 4. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Księcia Ziemskiego.

Insygnia urzędowe zakupują stosowne instytucje, ogniwa i komórki organizacyjne. Stanowią one ich własność. Przechodzą na kolejne władze z wyboru i urzędników. Insygnia urzędowe nosi się podczas ceremonii organizacyjnych lub w publicznych wystąpieniach jeśli występuje się w gali odznaczeń.

Insygnia honorowe stanowią:

 1. Krzyż Rycerski UPUM występujący w trzech klasach:
  1. Krzyż Rycerski I klasy (zloty z gwiazdą orderową).
  2. Krzyż Rycerski II klasy (srebrny z gwiazdą orderową).
  3. Krzyż Rycerski III klasy (brązowy).
 2. Krzyż Monarchii I Klasy.
 3. Krzyż Monarchii II Klasy.
 4. Krzyż Regencji (odznaczenie jednostopniowe).
 5. Krzyż 3 Maja (odznaczenie jednostopniowe).
 6. Krzyż Zasługi UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 7. Medal lO-lecia UPUM (pamiątkowy).

 Poprawiony (sobota, 07 stycznia 2017 22:52)