Spis treści
Odznaczenia
Regulamin Kapituły odznaczeń UPUM
Krzyże Rycerskie UPUM
Krzyże Monarchii UPUM
Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM
Krzyż Jerozolimski UPUM
Krzyż Regencji UPUM
Krzyż 3 Maja UPUM
Krzyż Zasługi UPUM
Medal Regenta UPUM
Medal za Zasługi UPUM
Medal UPUM
Medal Członka UPUM
Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem
Medal na XV-lecie UPUM
Wszystkie strony

ODZNACZENIA UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH


Na system odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych według stanu prawnego na 17 kwietnia 2017 składają się:

1.   Krzyż Rycerski UPUM klasy I

2.   Krzyż Rycerski UPUM klasy II

3.   Krzyż Rycerski UPUM klasy III

4.   Krzyż Monarchii UPUM klasy I

5.   Krzyż Monarchii UPUM klasy II

6.   Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM (odznaczenie jednostopniowe).

7.   Krzyż Jerozolimski UPUM (odznaczenie jednostopniowe).

8.   Krzyż Regencji UPUM (odznaczenie jednostopniowe).

9.   Krzyż 3 Maja UPUM (odznaczenie jednostopniowe).

10. Krzyż Zasługi UPUM (odznaczenie jednostopniowe).

11. Medal Regenta UPUM

12. Medal „Za zasługi dla UPUM”.

13. Medal UPUM

14. Medal członka UPUM.

15. Pamiątkowy Krzyż 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

16. Medal XV LAT UPUM

17. Medal XX LAT UPUM

Odznaczenia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nadaje regent UPUM z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Odznaczeń powołanej na I Krajowym Zjeździe Delegatów UPUM 21 września 2002 r., uaktualnionej na IV Krajowym Zjeździe Delegatów 18 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu.

 Poprawiony (sobota, 07 stycznia 2017 21:42)