JUBILEUSZ 15-LECIA

UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

 

28 kwietnia 2012 r. w sali bankietowej hotelu „Jasek” we Wrocławiu odbył się uroczysty zjazd szlachty z okazji 15. rocznicy powołania do życia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Na zjazd przybyli członkowie Unii i ich rodziny z Anglii i Niemiec oraz z Kalisza, Krakowa, Leszna, Strzelców Opolskich, Ostrowca Świętokrzyskiego, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.

 

Otwarcia obrad dokonał regent UPUM Aleksander Podolski, który powitał członków Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wszystkich członków Unii, sympatyków, ich rodziny i przyjaciół, a także przybyłych gości, w tym:

  • władze Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska - WP: Józefa Ludwika Iwiańskiego h. Jasieńczyk, Zdzisława Domańskiego h. Larysza, Michała Paryska h. Unita, Andrzeja Gorońskiego h. Ogończyk i Adama Bogumiła Kajkowskiego h. Łabędź;
  • przedstawiciela Zarządu Związku Szlachty Kresów Wschodnich WP Pawła Nowaka h. Doliwa;
  • Palatyna Kaliskiego i margrabiego Stowarzyszenia Familijnego „Palatynat Kaliski” Jacka Tomczaka h. Kamea.

Po odśpiewaniu Polskiego Hymnu Narodowego regent Aleksander Podolski złożył sprawozdanie z działalności UPUM w latach 1997-2012, a następnie mistrz ceremonii WP Jan Stanisław Jeż h. własnego odczytał biogramy członków Unii przystępujących do nobilitacji.

Na podstawie uchwały Konwentu Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej nr 12/012 z 17 kwietnia 2012 r. potwierdzenie przynależności do stanu szlacheckiego z przywilejem pieczętowania się herbem rodowym otrzymali:

WP Tadeusz Bőhm h. Sierpy.

WP Michał Mirosław Daszczyszak h. Nałęcz.

WP hr. Renata Maria Dera z Nyczkowskich h. Nowina

WP Lech Józef Jagiełło h. Łabędź.

WP Krzysztof Kucharski h. Godziemba.

WP Elżbieta Teresa Kyczka z Małaczyńskich h. Korwin.

WP Jerzy Mieczysław Małaczyński h. Korwin.

WP Zbigniew Adam Małaczyński h. Korwin.

WP Zenon Piotr Zalewski h. Trzaska.

Na podstawie Statutu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych § 8 i § 11   został nobilitowany do stanu szlacheckiego SzP Marek Bojarski z przywilejem pieczętowania się herbem Unita.

Na podstawie Statutu UPUM  § 11 pkt. 4 za szczególne zasługi w rozwoju ruchu monarchistycznego podwyższenie tytułu otrzymali:

W.P. Izabela Maszewska-Wrembel h. Nowina - tytuł hrabiny UPUM.

W.P. Władysław Gowarzewski h. Prawdzic - tytuł barona UPUM.

Zgodnie z ceremoniałem szlacheckim aktu pasowania i wręczenia dyplomów dokonał regent Aleksander Podolski w asyście honorowej sekretarza Rady Regencyjnej W.P. Julity Józefy Podolskiej h. Leliwa i mistrza ceremonii W.P. Jana Stanisława Jeża h. własnego.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń UPUM nr 15/012 z 17 kwietnia 2012 r. za szczególne zasługi w rozwoju struktur organizacyjnych Unii, promowanie wartości monarchistycznych oraz dziejów i tradycji oręża polskiego wyróżniono orderami i medalami:

Krzyżem Monarchii UPUM klasy I          -    7 osób

Krzyżem Monarchii UPUM klasy II         -    6 osób

Krzyżem Zasługi UPUM                           -    4 osoby

Medalem Za Zasługi dla UPUM                -  20 osób

Medalem 15-lecia UPUM                          -  19 osób

Postanowieniem Regenta UPUM nr 4/012 z 17 kwietnia 2012 za wybitne zasługi położone dla dobra RP, popularyzowanie polskich tradycji orężnych, okazaną wierność władzom Unii i regentowi oraz wieloletni wkład pracy w rozwój organizacji zostało odznaczonych:

Krzyżem Honoru i Wierności Regenta UPUM    - 14 osób

Medalem Regenta UPUM                                     - 61 osób

Uchwałą Kapituły Suwerennego Orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty Orderem WRKOS klasy III zostali odznaczeni:

WP Romuald Nowicki h. Osęki

WP Bogumił Moenke h. Gozdawa

WP Ryszard Truszkowski h. Drogosław

W uznaniu zasług medalem Baliwa Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy nadanym przez Krzysztofa Konstantego Radziwiłła księcia na Towianach i Połoneczce zostali odznaczeni:

WP Lech Józef Jagiełło h. Łabędź

WP Mieczysław Perlak h. Orla II

WP Aleksander Podolski h. Grzymała

WP Jacek Tomczak h. Kamea

Członek Zarządu Związku Szlachty Kresów Wschodnich WP Paweł Nowak h. Doliwa wręczył certyfikaty potwierdzające wywodzenie się z przodków stanu szlacheckiego WP Julicie Józefie Podolskiej z Korczyńskich h. Leliwa i WP Aleksandrowi Podolskiemu h. Grzymała.

Z okazji 15-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych w imieniu reprezentacji Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska wicemarszałek Michał Zenon Parysek herbu Unita odczytał list gratulacyjny i przekazał go regentowi Aleksandrowi Podolskiemu.

W imieniu nobilitowanych i odznaczonych podziękowanie regentowi Aleksandrowi Podolskiemu i sekretarzowi Rady Regencyjnej Julicie Józefie Podolskiej złożył W.P. Jan Szymczak h. Rawicz, wzniósł toast lampką szampana. Uroczysty zjazd zakończono odśpiewaniem hymnu UPUM.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zjazdu spotkali się na wspólnym obiedzie i wysłuchali występu zespołu muzycznego.

 

Zdjęcia z uroczystości 15-lecia UPUM – 28.04.2012

(fot: Anna i Jan Aleksander Drajczykowie)

Poprawiony (sobota, 02 czerwca 2012 13:31)