SEJMIK SZLACHTY WIELKOPOLSKIEJ

 

21 kwietnia 2012 r. w pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej. Po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia przy dźwiękach Gaude Mater Polonia  marszałek Szlachty Wielkopolskiej Andrzej Nowakowski h. Ślepowron dokonał otwarcia obrad oraz powitał członków Stowarzyszenia i przybyłych gości

, w tym:

 

  • Wielkiego przeora Orderu Świętego Stanisława, byłego wojewodę i posła, działacza politycznego i społecznego dr. Mariana Króla;
  • Regenta i wielkiego księcia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Aleksandra Podolskiego h. Grzymała;
  • Sekretarza Rady Regencyjnej UPUM księżną Julitę Józefę Podolską h. Leliwa;
  • Członka Zarządu Związku Szlachty Kresów Wschodnich Pawła Nowaka ze Świeczkiewiczów h. Doliwa z krzyżykiem;
  • Palatyna Kaliskiego i margrabiego Stowarzyszenia Familijnego „Palatynat Kaliski” Jacka Tomczaka h. Kamea;
  • Kanclerza Collegium Heraldicum Concordiae dr. hrabiego Norberta Wójtowicza h. własnego.

W sejmiku uczestniczyło 45 osób, m.in. członkowie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych:

 

WP Michał Mirosław Daszczyszak h. Nałęcz

WP Zdzisław Domański h. Larysza

WP Jan Aleksander Drajczyk h. Jastrzębiec

WP Andrzej Przemysław Goroński h. Ogończyk

WP Lidia Gowarzewska h. Prawdzic

WP Władysław Gowarzewski h. Prawdzic

WP Józef Ludwik Iwiański h. Jasieńczyk

WP Adam Bogumił Kajkowski h. Łabędź

WP Ligia Kraszewska h. Jastrzębiec

WP Izabela Maszewska-Wrembel h. Nowina

WP Michał Zenon Parysek h. Unita

WP Julita Józefa Podolska h. Leliwa

WP Aleksander Podolski h. Grzymała

WP Jacek Tomczak h. Kamea

Marszałek Szlachty Wielkopolskiej w obszernym sprawozdaniu przedstawił zrealizowane zamierzenia oraz uzyskane osiągnięcia i sukcesy Stowarzyszenia w okresie od ostatniego sejmiku, który odbył się 15.01.2011 r. w Szamotułach. Zapoznał również zebranych z programem działania na 2012 r.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia medalu jubileuszowego. Następnie zgodnie z ceremoniałem darczyńcy dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru.

 

Podniosłą uroczystość restytucji szlachectwa przeprowadził marszałek z asystą honorową. Certyfikaty wraz z wywodami genealogiczno-heraldycznymi otrzymali:

WP Michał Mirosław Daszczyszak h. Nałęcz

WP Tomasz Marciniak h. Lubicz

WP Bogumił Moenke h. Gozdawa

W imieniu Zarządu Związku Szlachty Kresów Wschodnich WP Paweł Nowak h. Doliwa wręczył Honorowe Certyfikaty Szlachectwa. Dokument taki otrzymali:

WP Michał Mirosław Daszczyszak h. Nałęcz

WP Andrzej  Ireneusz Nowakowski h. Ślepowron

WP Bogumił Moenke h. Gozdawa

WP Jaromir Wojtasiewicz h. Kara

Uchwałę Kapituły Suwerennego Orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty odczytał WP hr. Zdzisław Domański h. Larysza, a następnie przeor Kapituły WP prof. Włodzimierz Stefan Łęcki h. Nałęcz w asyście kanclerza WP hr. Józefa Ludwika Iwiańskiego h. Jasieńczyk udekorował zasłużonych działaczy Stowarzyszenia,  członków Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i kanclerza Collegium Heraldicum Concordiae.

Orderem WRKOS klasy II zostali odznaczeni:

WP Julita Józefa Podolska h. Leliwa

WP Aleksander Podolski h. Grzymała.

Orderem WRKOS klasy III zostali odznaczeni:

WP Natasza Anna Dembińska–Urbaniak h. Osęk

WP Jerzy Marian Grabus h. Gozdawa IV

WP Paweł Nowak h. Doliwa

WP Marek Mirosław Pfeiffer-Lenartowicz h. Jastrzębiec

WP Jacek Tomczak h. Kamea

WP Norbert Wójtowicz h. własnego.

Na podstawie uchwały Kapituły Odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 15/012 z 17 kwietnia 2012 r. regent Aleksander Podolski udekorował Krzyżem Monarchii UPUM:

Klasy I WP Władysława Gowarzewskiego h. Prawdzic

Klasy II WP Izabelę Maszewską-Wrembel h. Nowina

Po części oficjalnej dwaj lektorzy wygłosili odczyty. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Zamku Królewskiego Przemysława II w Poznaniu senator prof. Włodzimierz Stefan Łęcki h. Nałęcz w barwny i ciekawy sposób przedstawił historię tego zamku oraz harmonogram prowadzonych prac przy jego odbudowie. W uznaniu zasług w działalności społecznej marszałek Szlachty Wielkopolskiej wręczył prof. Łęckiemu „List gratulacyjny”. Z kolei dr hr. Norbert Wójtowicz h. własnego przedstawił sylwetkę i życiorys Juliusza hr. Nowina Sokolnickiego oraz jego działalność polityczną i społeczną.

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkali się na wspólnym, uroczystym obiedzie w restauracji „Feniks”, a następnie zwiedzili odbudowywany Zamek Królewski.

 

Zdjęcia z uroczystości Sejmiku - 21.04.2012

(fot: artysta fotografik Beata Łaganowska)

Poprawiony (sobota, 02 czerwca 2012 13:41)