IV KRAJOWY  ZJAZD DELEGATÓW

UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH,

WROCŁAW  2015  –  HOTEL  „JASEK”

 

18 kwietnia 2015 r. w hotelu „JASEK” we Wrocławiu odbył się IV Krajowy Zjazd Delegatów Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.
W zjeździe uczestniczyło 41 delegatów i 13 zaproszonych gości, którzy przybyli z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Zgorzelca, Oleśnicy, Lutomii Górnej, Jelcza Laskowic i Wrocławia.

 

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: dr Norbert Wójtowicz h. własnego, płk mgr Krzysztof Majer h. Jastrzębiec, inż. Michał Parysek h. Unita, mgr inż. Elżbieta Niewolska h. Lubicz i mgr Jerzy Korwin Małaczyński.

Sprawozdanie z działalności partii w latach 2011-2014 złożył regent Aleksander Podolski. Uchwałą Kapituły Odznaczeń UPUM za szczególne zasługi w rozwoju struktur organizacyjnych odznaczono:

Krzyżem Monarchii UPUM klasy II – 6 osób.

Za aktywną działalność społeczną i charytatywną odznaczono:

Krzyżem Jerozolimskim UPUM – 5 osób.

Pamiątkowym medalem Królowie Polscy – 21 osób.

Pamiątkowym medalem 70. Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej 1945-2015 – 8 osób.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Radzie Regencyjnej, a następnie dokonano wyboru nowych władz.

Płk dr Jan Posiewka h. Belina przedstawił projekt uchwały na lata 2015-2019, która została przyjęta do realizacji jednogłośnie. Po odśpiewaniu Hymnu UPUM wykonano wspólne zdjęcia oraz wysłuchano występu zespołu muzycznego.

 

Zapraszamy do galerii bogatej w zdjęcia, które wykonała Renata Maria Olińska – Dworzecka i Julian Roman Dworzecki. -->LINK

Poprawiony (poniedziałek, 01 czerwca 2015 18:59)