Spis treści
Krajowy Zjazd Polskiej Szlachty - 09.04.2016r.
Przemówienie regenta na Krajowym Zjeździe Szlachty Polskiej
Wszystkie strony




Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej
Wrocław, dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

9 kwietnia 2016 roku w hotelu „JASEK” we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd zorganizowany przez Radę Regencyjną Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Na zjazd z całego kraju oraz z Niemiec przybyli członkowie zwyczajni, wspierający i ich rodziny. W spotkaniu wzięło udział 86 osób.


Otwarcia uroczystości dokonał regent UPUM Aleksander Podolski herbu Grzymała.
Honorowymi gośćmi byli: marszałek szlachty wielkopolskiej mgr Andrzej Nowakowski herbu Trzy Księżyce; prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk mgr Krzysztof Majer herbu Jastrzębiec; prezes Społecznego Komitetu Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu por. mgr Ryszard Leparowski herbu Unita; prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczeń Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich mgr inż. Elżbieta Niewolska herbu Lubicz.

 

Po odśpiewaniu Polskiego Hymnu Narodowego mistrz ceremonii płk mgr Jan Stanisław Jeż herbu własnego odczytał biogramy 11 członków zwyczajnych, którzy zgodnie z ceremoniałem zostali pasowani, otrzymali dyplomy i certyfikaty szlachectwa oraz Medale Członka UPUM.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń za szczególne zasługi w krzewieniu w społeczeństwie idei królewskiej oraz tradycji rycerskich i szlacheckich Krzyżem Rycerskim UPUM klasy I ze złotą gwiazdą orderową zostało odznaczonych 14 członków Unii, Krzyżem Monarchii UPUM klasy I i II oraz krzyżami: Jerozolimskim UPUM, Regencji UPUM i 3 Maja UPUM odznaczono 6 członków. Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM dyplomem uznania i nagrodą książkową wyróżniono 15 zasłużonych członków Unii.

W dalszej części uroczystości prezes por. Ryszard Leparowski odznaczył Sztandar UPUM oraz 2 kombatantów medalem 70. Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej 1945-2015, prezes płk Krzysztof Majer odznaczył Krzyżem Zasługi ZW i RWP 3 członków. Natomiast marszałek mgr Andrzej Nowakowski odznaczył 8 osób orderami Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska” i Stowarzyszenia Orderu św. Stanisława B.M.

Uroczysty zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu UPUM. Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie i wysłuchali występu zespołu muzycznego w składzie: Wacław Nowak i Artur Zahorski.

 

Zapraszamy do GALERII - kliknij na LINK

 



Poprawiony (sobota, 30 kwietnia 2016 21:07)