Z okazji Jubileuszu 25-lecia UPUM 09 kwietnia 2022 roku w hotelu „JASEK” we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd Polskiej Szlachty.

W spotkaniu uczestniczyło 125 osób, członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Unię oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył regent Aleksander Podolski herbu Grzymała. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego rozpoczęła się uroczysta część zjazdu w trakcie której został odznaczony sztandar UPUM przez:

  • Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – Szafirowym Krzyżem Weterana;
  • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Kombatancką Odznaką Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018”;
  • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Złotym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP;
  • Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego – Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP;
  • Kanclerza Wielkiego Przeoratu Polski – Pamiątkowym Medalem Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy.

Zgodnie z ceremoniałem rycerskim poprzez pasowanie i złożenie ślubowania regent nobilitował 36 osób, potwierdzając im przynależność do stanu szlacheckiego.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń UPUM nr 37/2022 odznaczono:

  • Krzyżem Monarchii UPUM klasy I z mieczami – 4 osoby;
  • Krzyżem Jerozolimskim UPUM – 35 osób;
  • Medalem 25 Lat UPUM – 100 osób;
  • Pamiątkowym Medalem 25 Lat UPUM – 50 osób.

Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu UPUM. W części artystycznej wystąpiły uczennice: Antonina Urbanik i Amelia Wieczorek.

Zdjęcia z uroczystości wykonali: Renata Maria Olińska-Dworzecka, Julian Dworzecki, Jan Aleksander Drajczyk, Rozalia Kaczmarek i Jerzy Fryderyk Nagoda.