Zgodnie ze Statutem § 17 zarejestrowanym 02 lipca 2002 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Rada Regencyjna zwołała VI Krajowy Zjazd Delegatów UPUM, który odbył się 22 kwietnia 2023 r. w hotelu „JASEK" we Wrocławiu.

Na zjazd przybyło 68 delegatów z województwa: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, odbyła się uroczysta część zjazdu. Uchwałą Konwentu Szlachty i Arystokracji w RP na podstawie Statutu UPUM §11 pkt. 4 za wybitne zasługi dla ojczyzny i Unii podwyższenie tytułu otrzymało 14 osób.

Uchwałą Kapituły Odznaczeń UPUM zostało odznaczonych:

  • Krzyżem Komandorskim UPUM - 3 osoby
  • Krzyżem Jerozolimskim UPUM - 21 osób
  • Medalem Pamiątkowym 25 Lat UPUM - 35 osób
  • Dyplomem i nagrodą książkową „Polska niepodległa" - 12 osób.

Uchwałą Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej Medalem Pamiątkowym Generał Romuald Traugutt wyróżniono 8 osób.

W drugiej części zjazdu sprawozdanie z działalności UPUM w latach 2019-2022 złożył regent Aleksander Podolski herbu Grzymała. Sprawozdanie finansowe przedstawili: skarbnik UPUM Adam Kajkowski herbu Łabędź i sekretarz UPUM Julita Podolska herbu Leliwa. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jan Szymczak herbu Rawicz.

Po dyskusji przeprowadzono wybory do Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego UPUM oraz przyjęto Uchwałę Programową UPUM na lata 2023-2026.

Zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

Zdjęcia wykonał Jerzy Fryderyk Nagoda

Zapraszamy do galerii.