Wielmożna Panie, Wielmożni Panowie

Uprzejmie informuję, że z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska” w Poznaniu, z inicjatywy władz tej organizacji planowane jest wydanie książki, w której zostanie m.in. zamieszczona „Galeria portretu historycznego”.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem ich portretu opracowanego przez artystę plastyka, proszone są o nawiązanie kontaktu z inż. Józefem Iwiańskim h. Jasieńczyk, któremu należy przesłać wyraźne zdjęcie twarzy oraz dokonać wpłaty 100,- zł. (słownie: sto złotych) na niżej podane konto bankowe.

Inż. Józef Iwiański arch. S.A.R.P.
ul. Wojskowa 11/13D m.
60-802 Poznań
tel. domowy (61) 662 59 67
kom. 605 436 077

Bank Millenium Oddz. 208 w Poznaniu
ul. Św. Marcin 58/64
61-807 Poznań
Nr konta: 36 1160 2202 0000 0001 3279 7327

Przykładowe portrety: