Rejestr umów zawartych przez partię polityczną Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Lp.

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Oznaczenie stron umowy

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy

Przedmiot umowy

Wartość przedmiotu umowy

Tryb zawarcia umowy

Dodatkowe informacje

                     

 

Rejestr wpłat na rzecz partii politycznej Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Lp. Data wpłaty Imię osoby dokonującej wpłaty Nazwisko osoby dokonującej wpłaty Imię ojca osoby dokonującej wpłaty Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty Wysokość wpłaty