CEREMONIAŁ SZLACHECKI

 

Uroczystość nadania lub potwierdzenia szlachectwa członkom Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych odbywa się zwykle w scenerii stylowych wnętrz zamków lub pałaców.

Uczestnicy biorący udział w uroczystości występują w stroju wieczorowym (w pełnej gali z odznaczeniami) zgodnie z Kodeksem Etyki i Etykiety członka UPUM.

Uroczystość szlachecką prowadzi Mistrz Ceremonii, który wita przybyłego Regenta, członków Rady Regencyjnej, honorowych gości, członków UPUM i wszystkich uczestników spotkania. Następnie zwraca się do zebranych, aby powstali z miejsc do intonacji hymnu narodowego.

Regent UPUM wygłasza okolicznościowe przemówienie. Po przemówieniu zabiera głos Mistrz Ceremonii i przedstawia biogramy osób przystępujących do pasowania. Kolejno prezentowane osoby wstają i pozdrawiają zebranych lekkim skinieniem głowy.

Po zakończeniu prezentacji sekretarz Rady Regencyjnej odczytuje uchwałę Konwentu Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej nadającą lub potwierdzającą szlachectwo.

Każdy wyczytany podchodzi do Regenta, w płaszczu ceremonialnym i klęka na prawe kolano, unosząc lekko głowę i kierując wzrok ku Regentowi. Regent, dotykając mieczem jego lewego ramienia, wygłasza następującą formułkę:

W imieniu Konwentu Szlachty i Arystokracji w Rzeczypospolitej Polskiej nobilituję

(potwierdzam przynależność) do stanu szlacheckiego z przywilejem pieczętowania się herbem Unita, (herbem rodowym …).

Uhonorowany tytułem szlacheckim wstaje. Regent wręcza mu Dyplom Szlachecki i składa gratulacje, ściskając przy tym jego prawicę.

Pasowany odpowiada:

Ku chwale Ojczyzny! Ku chwale Monarchii! Ku chwale Regencji!

Po wręczeniu wszystkich dyplomów Regent odczytuje akt ślubowania, a pasowani powtarzają za nim następujący tekst:

Ja, członek Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych,

zwolennik dziedzicznej Monarchii Konstytucyjnej w Polsce,

ślubuję:

  • służyć ofiarnie Rzeczypospolitej i Narodowi Polskiemu;
  • postępować zgodnie z zasadami prawości;
  • propagować idee Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych;
  • honorować Statut;
  • aktywnie uczestniczyć w ewolucji i rozwoju Unii.

Tak mi dopomóż Bóg!

Uhonorowani ponownie kolejno podchodzą do Regenta, kładą lewą rękę na Biblii lub na klindze szabli, prawą rękę unoszą do góry, dłoń zwróconą w przód, palce wskazujący i środkowe ułożone do ślubowania, (pozostałe zwinięte) – na wysokości oczu i wypowiadają słowo ślubuję, po czym wracają na miejsce.

Ceremoniał kończy odśpiewanie Hymnu UPUM.