KODEKS ETYKI I ETYKIETY CZŁONKÓW

UNII POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

 

I. ETYKA

 1. 1. Jest to zespół poglądów, norm, ocen i wzorów osobowych regulujących stosunki pomiędzy poszczególnymi jednostkami ludzkimi oraz pomiędzy grupami społecznymi i wewnątrz nich. Istnieje bezwzględna konieczność zachowania norm etycznych zarówno tych, które wyrastają z podłoża chrześcijańskiego dekalogu, jak i z potrzeb wiecznie żywych idei humanistycznych. Pielęgnowanie zasad etyki ma stanowić pomoc w rozmaitych sytuacjach życiowych, wymagających osobistej decyzji moralnej.
 1. 2. Osobiste walory szlachcica XXI wieku:
 • mieć rozwinięte poczucie własnej godności i dumy z przynależności do elitarnej sfery społecznej;
 • postępować tak, by zasługiwać na opinię godnego zaufania. Słowo monarchisty powinno posiadać walor najwyższej wiarygodności;
 • posiadać odwagę cywilną, która przejawia się w śmiałości wypowiadania własnych poglądów, w ujawnianiu i zwalczaniu zła, w gotowości do obrony słusznej sprawy;
 • nie czynić dla własnej wygody niczego, co mogłoby wyrządzić moralną lub materialną krzywdę innym, oddać każdemu to, co mu się należy, proporcjonalnie do zalet, zasług i ewentualnych przewinień;
 • stosować zasady proporcjonalności, a jednocześnie życzliwy i humanitarny stosunek do ludzi, szlachetność serca i czynów;
 • być opanowanym i rozważnym w sądach i czynach, przy ocenie ludzi być sprawiedliwym i opierać się na obiektywnych kryteriach, zachować zimną krew i zdolność stawiania czoła niebezpieczeństwu;
 • nie przyrzekać niczego pochopnie, a swoje zobowiązania wypełniać, słowa dotrzymywać (wartość słowa honoru);
 • ceniąc wysoko godność monarchisty, wykazywać skromność i nie wynosić się nad innych;
 • cenić wartość innych ludzi, ich poczucie godności, okazywać szacunek należyty dla ich zasług, wiedzy, kwalifikacji i wieku;
 • nie obawiać się krytyki ze strony ludzi miernych, jeżeli takich spotkamy na drodze swojego życia lub w swojej pracy.
 1. 3. Życie osobiste szlachcica XXI wieku:
 • otaczać szacunkiem rodzinę, taktownie traktować otoczenie, dbać o wygląd zewnętrzny i kulturę języka;
 • dążyć do poszerzania horyzontów myślowych, zainteresowań kulturalnych, estetycznych gustów własnych i rodziny;
 • prowadzić styl życia adekwatny do własnego położenia materialnego;
 • być towarzyskim, ale rozważnym w doborze kolegów i przyjaciół;
 • podtrzymywać stosunki towarzyskie i rozwijać je w rozsądnych granicach, zwłaszcza z członkami Unii;
 • posiadać odpowiednią ogładę i znajomość współcześnie obowiązujących norm towarzyskich;
 • umieć w każdej sytuacji, miejscu i środowisku zachować się kulturalnie i właściwie, wyróżniać się uprzejmością i taktem w obcowaniu z ludźmi, okazywać ludziom starszym szacunek, w stosunku do kobiet być uprzejmym, słabszym udzielać bezinteresownej – również materialnej pomocy;
 • kultywować tradycje i obyczaje polskie, rodowe, regionalne;
 • poświęcać swoim dzieciom i wnukom dużo uwagi i cierpliwości, wpajać im dobre wartości etyczno–moralne, a potępiać złe przykłady;
 • strzec się rozrzutności, chciwości, lekkomyślności, zaciągania zobowiązań, nadużywania alkoholu i używania środków narkotycznych.

 

II. ETYKIETA

 1. 1. Etykieta jest to zbiór zasad określających indywidualne i zespołowe formy zewnętrznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Reguły etykiety określają, jak wypada i jak nie należy zachowywać się w konkretnych sytuacjach, co przynosi satysfakcję, a co wywołuje poczucie wstydu. Powinności te przyjmujemy na mocy moralnego wyboru z przekonania i motywacji wewnętrznej. Nie spełniamy ich na zasadzie zewnętrznego przymusu, formalnych nakazów i zakazów, lecz ze względu na akceptowanie ich wartości. Jest to swoisty kodeks obyczajowy, ujmujący ogólne zasady dobrego wychowania i zachowania się, z włączeniem elementów obyczajowości szlacheckiej i arystokratycznej.
 1. 2. Używanie tytułów szlacheckich:

Tytułów szlacheckich i funkcyjnych zaleca się używać w czasie wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez i dla członków UPUM oraz w kontaktach osobistych i telefonicznych, a także na uroczystościach i podczas spotkań z udziałem przedstawicieli szlachty i arystokracji.

 1. 3. Tytułowanie:
 • członek UPUM nieposiadający tytułu szlacheckiego – „Szanowny/a Pan, Pani”;
 • posiadający tytuł szlachecki – „Wielmożny/a Pan, Pani”;
 • posiadający tytuł barona, hrabiego – „Jaśnie Wielmożny/a Pan, Pani”;
 • książę, wielki książę – „Jego, Jej Wysokość”;
 • książę z rodu królewskiego, król – „Jego, Jej Królewska Wysokość”;
 • po rytualnym zwrocie związanym z określonym tytułem szlacheckim wymienia się tytuł oraz imię i nazwisko;
 • przy tytułowaniu członka UPUM nieposiadającego tytułu szlacheckiego po zwrocie ”Szanowny/a Pan, Pani” wymienia się tytuł naukowy oraz imię i nazwisko;
 • przed zwrotem w wyżej wymienionych formach powinien nastąpić skłon głowy w stronę osoby, do której się zwracamy. Osoba wyżej utytułowana powinna zwracać się do osoby niżej utytułowanej słowami „Wielmożny Panie, Wielmożna Pani”. Osoba niżej utytułowana zwracając się do osoby wyżej utytułowanej podaje pełny tytuł swojego rozmówcy. Osoby o równych tytułach mogą zwracać się do siebie słowami „Wielmożny Pan, Wielmożna Pani” lub według tytułów.

Natomiast Regent zwraca się do wszystkich osób według ich tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub naukowych. Jeśli zaś są szlachtą – „Panie Bracie, Pani Siostro”, a jeśli nie należą do szlachty „Szanowny Panie, Szanowna Pani”.

 1. 4. Ubiór pań i panów:

Ubiór pań i panów biorących udział w przedsięwzięciach organizowanych przez i dla członków UPUM oraz dla osób spoza organizacji powinien być zawsze schludny i czysty.

Panie:

Ze względu na modę, karnację, aparycję i upodobania nie określa się szczegółu ubioru pań. Strój powinien składać się z sukni lub garsonki. Długość poniżej kolan. Kolory spokojne. Dodatki i biżuteria w ramach dobrego gustu i umiaru. W czasie spotkań zewnętrznych i w plenerze, stosownie do okoliczności, bez nadmiernej ekstrawagancji.

Panowie:

 • ubiór dwuczęściowy, obie części w miarę zbliżone kolorami, koszula jasna, krawat lub muszka harmonizujące kolorystycznie, półbuty stosowne do spodni;
 • w szczególnie uroczystych imprezach, jak rocznice państwowe i UPUM, wręczenie aktu nobilitacji lub podwyższenia tytułu szlacheckiego, nadanie odznaczenia, obowiązuje czarny garnitur, może być frak lub smoking, biała koszula, krawat lub muszka, czarne buty.