Insygnia
Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
ich rodzaje, nadawanie i użytkowanie

 

Insygnia UPUM dzielą się na trzy grupy:

Insygnia organizacyjne stanowią:

 1. Sztandar UPUM.
 2. Herb UPUM.
 3. Pieczęcie wszystkich szczebli organizacyjnych UPUM.
 4. Odznaka organizacyjna (miniatura do klapy marynarki).
 5. Papier firmowy z herbami na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Wygląd, rozmiary, kolorystykę oraz stosowanie insygniów organizacyjnych określa uchwała Rady Regencyjnej UPUM.
Insygnia urzędowe stanowią ozdobne łańcuchy na szyję:

 1. Regenta UPUM.
 2. V-ce Regentów UPUM.
 3. Nestora Konwentu Szlachty i Arystokracji.
 4. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 5. Księcia Ziemskiego.

Insygnia urzędowe zakupują stosowne instytucje, ogniwa i komórki organizacyjne. Stanowią one ich własność. Przechodzą na kolejne władze z wyboru i urzędników. Insygnia urzędowe nosi się podczas ceremonii organizacyjnych lub w publicznych wystąpieniach jeśli występuje się w gali odznaczeń.

Insygnia honorowe stanowią:

 1. Krzyż Rycerski UPUM występujący w trzech klasach:
  1. Krzyż Rycerski I klasy (zloty z gwiazdą orderową).
  2. Krzyż Rycerski II klasy (srebrny z gwiazdą orderową).
  3. Krzyż Rycerski III klasy (brązowy).
 2. Krzyż Monarchii I Klasy.
 3. Krzyż Monarchii II Klasy.
 4. Krzyż Regencji (odznaczenie jednostopniowe).
 5. Krzyż 3 Maja (odznaczenie jednostopniowe).
 6. Krzyż Zasługi UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 7. Medal 10-lecia UPUM (pamiątkowy).

 

 Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 1. Godło
 2. Sztandar
 3. Hymn
 4. Insygnia ceremonialne
 5. Insygnia Regenta
 6. Certyfikat i Wzór Dyplomu Szlacheckiego
 7. Odznaczenia