Godło
Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych*

 

 

Idea godła nawiązuje do czasów unii polsko-litewskiej łączącej trzy narody: Polaków, Litwinów i Rusinów, a współcześnie do integracji społeczeństwa w celu wprowadzenia monarchii konstytucyjnej w Polsce pod hasłem: PRO FIDE, REGE ET LEGE (za wiarę, króla i prawo).

Barwami Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych są kolory: czerwony, biały i niebieski.

  • W kartuszu pole czerwone, a na nim srebrny orzeł Piastów, symbolizuje króla i monarchię;
  • białe pole ze złotym krzyżem rycerskim – wiarę;
  • w polu niebieskim litera R (Regencja) – prawo.

Miecz Chrobrego skrzyżowany z berłem królewskim. Godło zwieńcza złota królewska korona ze złotym krzyżem wysadzana rubinami, szmaragdami i perłami.

_________________
*Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy 14 czerwca 2007 r. (Sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 17,18/07) godło UPUM zostało wpisane do księgi ewidencji partii politycznych pod poz. 136