Odznaczenia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

 

Na system odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych według stanu prawnego na 17 kwietnia 2017 składają się:

 1. Krzyż Rycerski UPUM klasy I
 2. Krzyż Rycerski UPUM klasy II
 3. Krzyż Rycerski UPUM klasy III
 4. Krzyż Monarchii UPUM klasy I
 5. Krzyż Monarchii UPUM klasy II
 6. Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 7. Krzyż Jerozolimski UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 8. Krzyż Regencji UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 9. Krzyż 3 Maja UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 10. Krzyż Zasługi UPUM (odznaczenie jednostopniowe).
 11. Medal Regenta UPUM
 12. Medal „Za zasługi dla UPUM”.
 13. Medal UPUM
 14. Medal członka UPUM.
 15. Pamiątkowy Krzyż 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.
 16. Medal XV LAT UPUM
 17. Medal XX LAT UPUM

Odznaczenia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nadaje regent UPUM z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Odznaczeń powołanej na I Krajowym Zjeździe Delegatów UPUM 21 września 2002 r., uaktualnionej na IV Krajowym Zjeździe Delegatów 18 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu.


Regulamin Kapituły Odznaczeń UPUM

 1. Odznaczenia UPUM mogą być nadane: obywatelowi polskiemu i obywatelowi innego państwa; członkowi UPUM Rzeczypospolitej Polskiej i Polonii; pośmiertnie zasłużonej osobie.
 2. Odznaczenia UPUM nadaje się za: wybitne zasługi dla Ojczyzny i UPUM; działalność społeczną i charytatywną; niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
 3. W nadawaniu odznaczeń należy przestrzegać kolejności klas (od najniższej do najwyższej). W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady. Wszystkie odznaczenia w każdej klasie mogą być nadane tej samej osobie tylko jednokrotnie.
 4. Pisemne wnioski (na ustalonych drukach) na przyznanie odznaczenia zgłaszają do Kapituły Odznaczeń UPUM władze: regencji, księstw i starostw.
 5. Zarejestrowane wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach kapituły wg kolejności zgłoszeń i akceptowane większością głosów.
 6. Sekretarz kapituły wystawia dokumenty (dyplom, legitymację) potwierdzające nadanie odznaczenia i przedstawia regentowi do podpisu.
 7. Odznaczenie nadane pośmiertnie przekazuje się najbliższej rodzinie zmarłego.
 8. Wręczenie odznaczenia odbywa się w sposób uroczysty podczas zorganizowanego w tym celu spotkania. Aktu wręczenia dokonuje regent UPUM.
 9. W przypadku posiadania odznaczeń w dwóch lub trzech klasach nosi się najwyższe z posiadanych klas.
 10. Kapituła Odznaczeń UPUM zobowiązana jest prowadzić dokumentację i ewidencję odznaczeń.
 11. Wystawione dokumenty na odznaczenia posiadają ważność tylko z podpisem regenta i pieczęcią herbową Kapituły Odznaczeń UPUM lub pieczęcią regenta.
 12. Urzędujący regent z racji pełnionej funkcji otrzymuje z urzędu wszystkie odznaczenia UPUM.

Krzyże Rycerskie UPUM

Krzyż Rycerski klasy I (złoty z gwiazdą)

 

Krzyż Rycerski klasy II (srebrny z gwiazdą)

 

Krzyż Rycerski klasy III (brązowy)

 

Odznaczenie zostało ustanowione uchwałą Rady Regencyjnej nr 1/01 z 15 lipca 2001 r. dla upamiętnienia wiktorii grunwaldzkiej i zatwierdzone przez I Krajowy Zjazd Delegatów UPUM 21 września 2002 r.

Krzyż Rycerski występuje w trzech klasach:

- Krzyż klasy I (złoty z gwiazdą),

- Krzyż klasy II (srebrny z gwiazdą),

- Krzyż klasy III (brązowy).

Nadawany jest za wybitne zasługi dla ojczyzny, narodu polskiego i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, za działalność społeczną i charytatywną oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Oznakami Krzyża Rycerskiego są:

– krzyż równoramienny, ośmiorożny, o wymiarach 55 x 55 mm, na awersie pokryty emalią w kolorze ciemnoniebieskim. W części środkowej krzyża na czerwonej tarczy nałożony jest orzeł piastowski; nad tarczą umiejscowiony jest hełm prętowy i korona szlachecka. U dołu tarczy na wstędze napis: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Dookoła tarczy wieniec z liści dębowych. Między ramionami krzyża widnieją dwa miecze grunwaldzkie skierowane ostrzami w dół. Rewers krzyża gładki, złocony, z wklęsłym napisem „1997” pośrodku i numerem kolejnym krzyża u dołu;

– gwiazda orderowa do krzyża klasy I– złocona i klasy II – srebrzona, o średnicy 60 mm w kształcie okrągłej tarczy o nierównym kręgu, przedstawia elementy muru obronnego i stylizowane miecze rycerskie. W centrum gwiazdy znajduje się herb Unii. Na rewersie zamocowane jest zapięcie agrafkowe;

– wstęga orderowa (do klasy I) o szerokości 100 mm koloru niebieskiego, przystosowana do noszenia przez prawe ramię do lewego boku;

– wstążka orderowa (do klasy II i III) o szerokości 35 mm, niebieska, przystosowana do noszenia na szyi (do klasy II) oraz na piersi (do klasy III).

Oznaki Krzyża Rycerskiego UPUM i gwiazdy wykonane zostały w Pracowni Grawerskiej Janusza Garlińskiego „GRAWMET” w Poznaniu, w nakładzie: oznaki kl.I – 20 kpl., oznaki kl.II – 20 kpl., oznaka kl. III– 50 egz. Autorem projektu krzyża i gwiazdy jest Aleksander Podolski.

Uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Nr 24/015 z 14.07.2015 r. dokonano reformy Krzyża Rycerskiego UPUM klasy I z gwiazdą orderową.

Oznaką odznaczenia jest krzyż równoramienny, ośmiorożny o wymiarach 60 x 60 mm. Na awersie krzyż pokryty emalią w kolorze niebieskim. W części środkowej na czerwonej tarczy umieszczony jest biały orzeł w koronie Przemysława II. Nad tarczą hełm prętowy i korona szlachecka. U dołu tarczy na wstędze litery UPUM. Dookoła tarczy wieniec pozłacany z liści dębowych. Między ramionami krzyża widnieją dwa miecze skierowane ostrzami w dół. Zawieszka okrągła o wymiarze 15 mm. Rewers krzyża gładki, złocony.

Gwiazda orderowa złocona, złożona z ośmiu pęków promieni o średnicy 80 mm z nałożoną pośrodku okrągłą tarczą o ząbkowanym brzegu, pokryta białą emalią o średnicy 40 mm. Na białej tarczy herb Unita. Na rewersie gwiazdy pozłacanej jest zapięcie agrafkowe.

Wstęga orderowa o szerokości 100 mm koloru ciemnoniebieskiego ze złotymi paskami na obrzeżach, przystosowana do noszenia przez prawe ramię do lewego boku.

Odznaczenie wykonano w pracowni grawerskiej w Poznaniu w nakładzie 20 kompletów. Zmieniony został również wzór dyplomu.

Autorem projektu krzyża, gwiazdy i dyplomu jest Aleksander Podolski.


Krzyże Monarchii UPUM

 

Krzyż Monarchii klasy I (z mieczami)

Krzyż Monarchii klasy II

Odznaczenie ustanowione Uchwałą I Krajowego Zjazdu Delegatów Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 21 września 2002 r. w celu honorowania szczególnych zasług w dziele kultywowania najlepszych szlacheckich tradycji oraz aktywny udział w rozwoju ruchu monarchistycznego. Odznaczenie to występuje w dwóch klasach:

- krzyż klasy I (z mieczami),

- krzyż klasy II.

Oznakę Krzyża Monarchii UPUM stanowi krzyż maltański z rogami zakończonymi pozłacanymi kulkami. Wyglądem zewnętrznym krzyż nawiązuje do oznaki Orderu św. Stanisława z 1765 r. Krzyż jest całkowicie złocony, ramiona na awersie pokryte są ciemnowiśniową emalią. Pośrodku krzyża w niebieskim okręgu wieniec z liści dębowych i napis: UPUM. W części centralnej ramion krzyża, na czerwonym tle umieszczony jest orzeł piastowski. Rewers krzyża gładki, złocony z datą: 1997 na okrągłej, złoconej tarczy.

Oznaka Krzyża klasy I ma ponad krzyżem przywieszkę z dwóch skrzyżowanych mieczy, która połączona jest z koroną królewską o wymiarach 35 x 30 mm

Oznaka Krzyża klasy II nie ma przywieszki z mieczami, a wymiary korony wynoszą 27 x 20 mm.

Krzyż Monarchii nosi się na wstążce orderowej o szerokości 35 mm w kolorze czerwonym z białymi paskami po bokach. Wstążka przystosowana jest do noszenia na szyi.

Oznaki Krzyża Monarchii wykonane zostały w Zakładzie Grawerskim Tadeusza Śliwińskiego w Swarzędzu k. Poznania w nakładzie: krzyż klasy I– 16 egz., klasy II – 40 egz. Autorem projektu krzyża jest Aleksander Podolski.


Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM

 

Z okazji jubileuszu 15-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych uchwałą Rady Regencyjnej nr 18/012 z 12 stycznia 2012 r. dla usatysfakcjonowania najbardziej zasłużonych, długoletnich członków i sympatyków UPUM został ustanowiony Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM.

Oznakę orderu stanowi złocony równoramienny krzyż maltański (ośmiorożny) o wymiarach 55,00 x 55,00 mm z narożnikami zakończonymi złotymi kulkami. Na awersie ramiona krzyża pokryte są białą emalią opasaną złoconym obrzeżem. Między ramionami krzyża umieszczone złote połówki lilii heraldycznych zachodzące na obrzeża ramion. W centrum orderu złocona okrągła tarcza, pośrodku której w zielonym wieńcu z liści laurowych umieszczony barwny herb Grzymała nakryty mitrą książęcą. Wokół wieńca, na obwodzie koła umieszczony koliście napis „HONOR WIERNOŚĆ CHWAŁA * UPUM *”. Rewers krzyża złocony, pośrodku umieszczonej centralnie okrągłej tarczy w dwóch rzędach daty „1997 / 2012”, a poniżej ramka z miejscem na wygrawerowany kolejny numer odznaczenia. Wstążka orderowa szerokości 38,00 mm (biała o granatowych obrzeżach i z dwoma czerwonymi prążkami na białym tle), przystosowana do noszenia na szyi.

Oznaki krzyża wykonane zostały w Zakładzie Grawerskim Tadeusza Śliwińskiego w Swarzędzu k. Poznania w nakładzie 20 egz. Autorem projektu krzyża jest Norbert Wójtowicz.

 


Krzyż Jerozolimski UPUM

 

Odznaczenie ustanowione uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 4/08 z 5 czerwca 2008 r. nadawane przez regenta dla uhonorowania zasług położonych na polu działalności charytatywnej i szeroko rozumianego zaangażowania społecznego. Oznakę Krzyża Jerozolimskiego UPUM stanowią:

– krzyż czteroramienny o wymiarach 45 x 45 mm. Między ramionami krzyża znajdują się cztery krzyżyki. Pośrodku krzyża umieszczona tarcza z herbem UPUM. Na awersie krzyż centralny pokryty emalią w kolorze ciemnego kobaltu, a krzyżyki pokryte są emalią czerwoną. Rewers krzyża złocony.

Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM NR 23 z 23.02.2015 r. dokonano reformy odznaczenia zmieniając barwę wstążki oraz wzór dyplomu. Wstążka orderowa krzyży nadawanych od 5.06.2008 r. do 16.04.2015 r. o szerokości 32 mm w kolorze pomarańczowym z trzema czarnymi paskami w układzie 5/6/5/6 mm.

Wstążka orderowa krzyży nadawanych od 16.04.2015 r. o szerokości 38 mm w kolorze czerwonym z obrzeżami o szerokości 10 mm w barwach podwójnej tęczy. Przystosowana jest do noszenia na szyi. Autorem projektu krzyża jest Norbert Wójtowicz.


Krzyż Regencji UPUM

Odznaczenie to ustanowione zostało uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 2/04 15 sierpnia 2004 r. Występuje jako odznaczenie jednostopniowe, nadawane jest przez regenta osobom pełniącym kierownicze funkcje w strukturach organizacyjnych Unii w dowód uznania wymiernej pracy na rzecz UPUM i Regencji oraz za zasługi w popularyzowaniu w społeczeństwie dziejów i tradycji oręża polskiego.

Oznakę Krzyża Regencji stanowią:

– krzyż czteroramienny, złocony, o wymiarach 55 x 55 mm Na awersie ramiona krzyża pokryte są czarną emalią, pośrodku na czerwonej tarczy umieszczony jest orzeł piastowski. Nad tarczą złocona korona. Pod tarczą litera „R” (Regencja). Dookoła tarczy wieniec z liści dębowych i napis: UPUM. Między ramionami krzyża dwa miecze ostrzami skierowane w górę. Rewers gładki, złocony, w centrum data: „1997”;

– wstążka o szerokości 30 mm, niebieska z beżowym paskiem pośrodku i dwoma granatowymi paskami po bokach. Odznaczenie to nosi się na lewej stronie piersi.

Oznaka Krzyża Regencji wykonana została w Pracowni Grawerskiej Jana Wójcika we Wrocławiu w nakładzie 30 egz. Autorem projektu krzyża jest Aleksander Podolski.

 


Krzyż 3 Maja UPUM

Odznaczenie jednostopniowe ustanowione uchwałą Rady Regencyjnej z 17 kwietnia 2001 r. dla upamiętnienia uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja 1791 r. Zatwierdzone przez I Krajowy Zjazd Delegatów UPUM 21 września 2002 r. Krzyż 3 Maja UPUM nadawany jest członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym za wymierną pracę w popularyzowaniu idei zbudowania w Polsce dziedzicznej monarchii konstytucyjnej.

Oznakę krzyża stanowi krzyż maltański o wymiarach 45 x 45 mm z rogami zakończonymi pozłacanymi kulkami. Między ramionami krzyża znajdują się cztery białe, emaliowane orły piastowskie. Krzyż jest całkowicie złocony, ramiona na awersie pokryte są wiśniową emalią. W części centralnej ramion krzyża na błękitnym tle w kształcie tarczy umieszczona jest królewska korona zamknięta. Pod tarczą na szarfie napis UPUM. Na rewersie w centrum okręgu w wieńcu z liści dębowych data 3 Maja 1791 r. Wyglądem zewnętrznym krzyż nawiązuje do oznaki Orderu św. Stanisława, ustanowionego 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Krzyż 3 Maja UPUM zawieszony jest na wstążce w barwach biało-czerwonych. Sze-rokość wstążki 30 mm. Odznaczenie to nosi się na lewej stronie piersi.

Oznaka Krzyża 3 Maja wykonana została w Pracowni Grawerskiej Jana Wójcika we Wrocławiu w nakładzie 30 egz. Autorem projektu krzyża jest Aleksander Podolski.

 


Krzyż Zasługi UPUM

Odznaczenie ustanowione uchwałą I Krajowego Zjazdu Delegatów Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 21 września 2002 r. jako odznaczenie jednostopniowe, nadawane członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym w uznaniu zasług dla Unii w działalności organizacyjnej, kulturalno-oświatowej i charytatywnej.

Oznakę Krzyża Zasługi UPUM stanowi:

– krzyż równoramienny, złocony o wymiarach 55 x 55 mm, kształtem nawiązujący do Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na awersie ramiona krzyża pokryte są emalią w kolorze ciemnoniebieskim. Na środku krzyża umiejscowiony jest herb UPUM;

– na rewersie krzyża na złotej tarczy znajduje się data: 1997 (rok rejestracji UPUM);

– Krzyż Zasługi zawieszony jest na wstążce trójkolorowej, czerwono-biało-niebieskiej o szerokości 35 mm z rozetą. Odznaczenie to nosi się na lewej stronie piersi.

Oznaka Krzyża Zasługi UPUM została wykonana w Pracowni Grawerskiej Dominika Pacholskiego w Poznaniu w nakładzie 15 egz. Autorem projektu krzyża jest Aleksander Podolski.


Medal Regenta UPUM

Autor projektu Arkadiusz Wł. Drajczyk h. Drya

Autor projektu dr Norbert Wójtowicz h. własnego

Medal ustanowiony został uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 15/010 z 11 listopada 2010 roku. Medal jest odznaczeniem jednostopniowym nadawanym przez regenta długoletnim członkom UPUM za okazaną wierność Unii oraz innym osobom za aktywną działalność w rozbudzaniu świadomości idei monarchistycznej w społeczeństwie.

Medal pozłacany ma kształt krążka o średnicy 35 mm Na awersie pośrodku umieszczony jest herb Grzymała - odmiana książęca. Nad herbem na obwodzie odznaczenia widnieje napis: WIELKI KSIĄŻĘ I REGENT UPUM ALEKSANDER PODOLSKI. Na rewersie trzy gwiazdki. W wieńcu z liści laurowym i dębowych widnieje napis: PER ASPERA AD ASTRA (Przez ciernie do gwiazd – Przez ciernie do sławy). Pośrodku umieszczona jest kotwica marynarki wojennej. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 40 mm koloru ciemnoniebieskiego z dwoma pionowymi, złotymi paskami. Osoba uhonorowana medalem otrzymuje oznakę odznaczenia wraz z dyplomem. Medal noszony jest na lewej piersi zgodnie z hierarchią odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

Medal wykonano w 2010 r. w zakładzie Emilii Graczyk w Poznaniu w nakładzie 40 egz. Autorem projektu medalu jest Arkadiusz Wł. Drajczyk.

Medal Regenta UPUM wg projektu Norberta Wójtowicza wykonano w 2011 r. na Ukrainie w nakładzie 50 egz. Na awersie umieszczony jest herb Grzymała – odmiana książęca. Nad herbem na obwodzie odznaczenia widnieje napis w dwóch rzędach: REGENT I WIELKI KSIĄŻĘ UPUM/ALEKSANDER PODOLSKI. Na rewersie w wieńcu z liści laurowych i dębowych kotwica marynarki wojennej. Nad kotwicą napis PER ASPERA AD ASTRA. Nad sentencją trzy gwiazdki.


Medal za Zasługi dla UPUM

 

Medal ustanowiony uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 19 kwietnia 2008 r. jako odznaczenie jednostopniowe, nadawane członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym w uznaniu zasług dla Unii w działalności organizacyjnej, charytatywnej i kulturalno-oświatowej.

Medal jest posrebrzany o średnicy 35 mm. Na awersie w okręgu napis: „Za Zasługi dla Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych”. W centrum okręgu herb UPUM.

Na rewersie: nad wieńcem hełm prętowy przodem i korona szlachecka. W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis: WIARA- MONARCHIA - PRAWO. Pod wieńcem na wstędze data rejestracji UPUM w Sądzie Okręgowym w Warszawie – 17.04.1997. Na małej wstędze napis UPUM.

Medal zawieszony jest na wstążce trójkolorowej, czerwono-biało-niebieskiej o szerokości

35 mm. Odznaczenie to nosi się na lewej stronie piersi. Medal wykonano w pracowni grawerskiej k. Katowic w nakładzie 30 egz. Autorem projektu medalu jest Aleksander Podolski.


Medal Członka UPUM

Medal ustanowiony uchwałą Rady Regencyjnej UPUM nr 11/010 z 17 kwietnia 2010 r. jako odznaczenie jednostopniowe, nadawane członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym za aktywną działalność w rozwoju organizacyjnym i promocji Unii.

Oznakę odznaczenia stanowi owalny medalion przedstawiający postać rycerza z wzniesionym obnażonym mieczem i tarczą ozdobioną herbem UPUM. Wokół postaci rozmieszczony owalnie napis „UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH”.

Medalion otoczony wieńcem z liści wawrzynu i nakryty u góry zamkniętą koroną królewską, do której przymocowane jest kółko służące do zawieszenia wstążki. Wymiary oznaki odznaczenia: 35 x 50 mm. Medalion odznaczenia wykonany jest w kolorze patynowanego (czernionego) srebra, otaczający go wieniec i korona pokryte złoceniem. Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 35 mm barwy granatowej.

Osoba uhonorowana „Medalem Członka Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych” otrzymuje oznakę odznaczenia oraz legitymację poświadczającą fakt jego nadania. Medal noszony jest na lewej piersi zgodnie z hierarchią odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Autorem projektu medalu jest Norbert Wójtowicz.


Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy
pod Grunwaldem

Odznaczenie ustanowione uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 10/09 z 5.10.2009 r. w związku ze zbliżającym się jubileuszem 600-lecia bitwy grunwaldzkiej. Nadawane uchwałą kapituły osobom fizycznym w uznaniu zasług na rzecz UPUM za działalność na rzecz rozwoju monarchizmu oraz popularyzowania polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej. Jest to odznaczenie jednostopniowe, nadawane jednorazowo.

Odznakę Krzyża 600-lecia stanowi krzyż równoramienny o wymiarach 40 x 40 mm, którego łuki ramion oparte są na bazie koła o średnicy 40 mm. Pośrodku krzyża nałożona jest tarcza przedstawiająca hełm rycerski na tle dwóch skrzyżowanych mieczy. Na bocznych ramionach krzyża daty: 1410–2010. Dolne ramię krzyża przykrywa częściowo wstęga z napisem: UPUM. Brzegi wstęgi sięgają do ramion bocznych krzyża. Całość wykonana z metalu koloru patynowanego srebra. Krzyż zawieszony jest na wstążce o szer. 40 mm barwy błękitnej z biało-czerwonymi paskami na brzegach.

Osoba uhonorowana krzyżem otrzymuje oznakę odznaczenia oraz dyplom.

Krzyż wykonano w Zakładzie Emilii Graczyk w Poznaniu w nakładzie 57 egz. Projekt oznaki krzyża opracował Norbert Wójtowicz.


Medal XV Lat UPUM

Z okazji jubileuszu 15-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych uchwałą Rady Regencyjnej nr 18/012 z 12 stycznia 2012 r. dla usatysfakcjonowania najbardziej zasłużonych, długoletnich członków i sympatyków UPUM został ustanowiony Medal XV-lecia UPUM.

Oznakę odznaczenia stanowi pozłacany krążek o średnicy 35,00 mm. Na awersie pośrodku umieszczony jest kartusz z herbem UPUM. Nad herbem jubileuszowa cyfra XV lat. Na obwodzie medalu koliście umieszczony napis: „UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH”. Na rewersie w centrum medalu w wieńcu z liści laurowych i dębowych umieszczone w dwóch rzędach daty „1997 / 2012”. Na obwodzie medalu koliście umieszczona sentencja Cycerona: „SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO” (Dobro państwa niech będzie najwyższym prawem). Wstążka barwy żółtej (złotej) o szerokości 38,00 mm przystosowana do noszenia odznaczenia na lewej stronie piersi.

Medal wykonano w pracowni grawerskiej k. Katowic w nakładzie 20 egz. Projekt oznaki medalu opracował Norbert Wójtowicz.


Medal XX Lat UPUM

Z okazji jubileuszu 20-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Uchwałą IV Krajowego Zjazdu Delegatów 18 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu, został ustanowiony medal jako odznaczenie jednostopniowe nadawane długoletnim, zasłużonym członkom zwyczajnym i wspierającym UPUM. Medal jest złocony o średnicy 40 mm. Na awersie w okręgu napis: Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i jubileuszowa cyfra XX lat. Pośrodku umieszczony jest herb Unita. Na awersie nad wieńcem z liści laurowych korona królewska zamknięta. W wieńcu napis: Wiara * Monarchia * Prawo. Pod wieńcem na wstędze daty 1997-2017. Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 40 mm, przystosowanej do noszenia na lewej stronie piersi. Wstążka nawiązuje do barw UPUM. Na zielonym tle pośrodku trzy wąskie paski: czerwony, biały i niebieski. Na obrzeżach paski w kolorze żółtym. Projekt medalu opracował Aleksander Podolski.