Władze UPUM

 

Uchwałą V Krajowego Zjazdu Delegatów

Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

6 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu

zostały powołane władze UPUM w następującym składzie:

 

Rada Regencyjna

Regent UPUM

Aleksander PODOLSKI

Wiceregent

Wacław NOWAK

Wiceregent

Mieczysław Stanisław STRUŚ

Skarbnik

Adam KAJKOWSKI

Sekretarz

Julita Józefa PODOLSKA

Członek rzecznik prasowy

Jan Stanisław JEŻ

Członek

Henryk JAGINTOWICZ

Członek

Wiesław MATKOWSKI

Członek

Ireneusz Piotr VOWIE

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Jan SZYMCZAK

Z-ca przewodniczącego

Jan Stanisław  POSIEWKA

Sekretarz

Tadeusz WABISZCZEWICZ

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Paweł Antoni MADEJCZYK

Sekretarz

Grażyna Barbara JAGINTOWICZ

Członek

Marian FORNALSKI

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz